Piriformis Syndroom Oorzaak

Piriformis Syndroom Oorzaak kan liggen vanuit verschillende mechanismen. Wanneer je weet wat het Piriformis syndroom is dan weet je dat de uitstralende zenuwpijn of wel ischias komt door een gespannen, verkorte Piriformis spier.

Een algemene mechanische veronderstelling bij het Piriformis syndroom is dat wanneer heup naar binnen beweegt en draait tijdens het belasten. Bij zwakte van de grote bilspier (m. gluteus maximus) en de dwarse bilspier (m. gluteus medius) kan er een grotere belasting komen te staan op de Piriformis spier.

Aanhoudende belasting van de Piriformis spier door overrekking and aanspannen kan resulteren in irritatie en compressie van de ischiadicus zenuw.


Piriformis Syndroom Oorzaak


Piriformis syndroom oorzaken

Theoretisch worden de ischias klachten veroorzaakt door een spasme en/of verhoogde spanning van de m. Piriformis. Praktisch gezien zijn er verschillende structuren en mechanismen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de opgebouwde spanning en/of spasme. Oorzaken daarvoor kunnen komen door;

1.     Trauma van Piriformis spier

Bijvoorbeeld door een val op de bil. Hierdoor kan een kneuzing ontstaan van de bilspieren die vervolgens door de verhoogde spierspanning en vochtophoping kunnen zorgen voor compressie van de ischiadicus zenuw. Een ander voorbeeld is een zogenoemde “Wallet Ischias”. Door een te dikke portemonnee en het veelvuldig zitten kan er compressie op de bilspieren en ischiadicus zenuw komen met ischias klachten als gevolg.

2.     Blessure na een operatie

Een specifiek voorbeeld is dat na een nieuwe heup operatie, afhankelijk van de techniek, er bilspieren beschadigd kunnen raken. Deze “schade” herstelt zich wel alleen kan er spierzwakte ten gevolg van de operatie ontstaan als het niet goed herstelt wordt. Ook wanneer er niet specifiek aan of rondom de heup en bilspieren wordt geopereerd kan er spierzwakte optreden van de bilspier.

Wanneer de bilspier verzwakt is en de belasting wordt verhoogd kan dit zorgen voor een gespannen en verkorte bilspier volgens het hierboven beschreven mechanisme tot gevolg.

3.     Vanuit de rug of SI

Bij verminderde beweeglijkheid en/of functioneren van de lage rug en SI gewrichten kunnen er uitstralende klachten in de heup en bil ontstaan. Die uitstralende klachten kunnen tot gevolg hebben dat de Piriformis spier in spanning toeneemt. Je heupen en daarbij je bilspieren staan in direct verband met je lage rug en SI gewrichten. Het is daarbij van belang dat er bij ischias klachten altijd wordt gekeken naar de beweeglijkheid en belastbaarheid van de lage rug en SI gewrichten.

4.     Overbelasting

Algemene overbelasting kan door een hoop verschillende oorzaken ontstaan. Maar specifiek bij het Piriformis syndroom zijn onderstaande oorzaken van belang;

  • Houding, met name in zit
  • Bewegingspatroon tijdens werk en/of sport
  • Lichamelijke gesteldheid
  • Mate van ervaren stress

Uit de praktijk blijkt dat de oorzaak van het Piriformis syndroom zich bevindt vanuit algehele overbelasting en in het bijzonder op basis van verminderd functioneren van de lage rug. De spanning in de Piriformis is hiervan vaak een direct gevolg wat zich uit de zenuwpijn. Bij elke van de hierboven genoemde oorzaken zijn en goede oefeningen en behandeling beschikbaar.


Piriformis Syndroom Oefeningen


Meer over Piriformis Syndroom

Reactie plaatsen

Gratis Rug "Screening"


Binnen 10 minuten ontdek je GRATIS wat de oorsprong van jouw lage rugpijn is. Bang voor een hernia? De Screening ontleedt jouw rugpijn op basis van wetenschappelijke feiten en praktische vragen met een duidelijke conclusie.
50%
Download Gratis
Lage Rugpijn Herstel Methode (Gratis Rug Screening)